22 May
22May

Kẹp tóc đồng phục 

 Công ty Vàng Bạc Đá Quý PNJ

Kẹp tóc đồng phục của Công ty Vàng Bạc Đá Quý PNJ do ROSES Hair Accessories sản xuất. Chúng tôi nhận đặt hàng sản xuất số lượng lớn.

 ĐT: 0946 915 729. Email: Roseboutique9@yahoo.com 

Bình luận
* Các email sẽ không được công bố trên trang web.