• 22/80 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Ho Chi Minh City, Vietnam