• 22/80 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

Liên hệ: Ms. Trang - P.Kinh doanh: +84 0946915729