02 Jul
02Jul


Kẹp tóc đồng phục của Công ty Viễn Thông FPT do ROSES Hair Accessories thiết kế và sản xuất. Chúng tôi nhận đặt hàng số lượng lớn. 

ĐT: 0946 915 729. Email: Roseboutique9@yahoo.com

Xin cám ơn!


Bình luận
* Các email sẽ không được công bố trên trang web.