Chúng tôi nhận đặt hàng sản xuất số lượng lớn lưới búi tóc/ lưới bọc tóc dùng trong nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty dịch vụ vệ sinh, bộ phận pha chế, nhà bếp của nhà hàng khách sạn,... www.roses.com.vn ĐT: 0946 915 729


  • Thể loại: LƯỚI BÚI TÓC/ HAIR NET BUN