Sản xuất các loại kẹp tóc nhựa, kẹp mỏ vịt, kẹp lược, kẹp dùng 1 lần trong khách sạn, spa, tiệm tóc, trang điểm cô dâu,....


  • Thể loại: Kẹp tóc nhựa/ Plastic hair clip

Sự miêu tả

Sản xuất các loại kẹp tóc nhựa, kẹp mỏ vịt, kẹp lược, kẹp dùng 1 lần trong khách sạn, spa, tiệm tóc, trang điểm cô dâu,....