• Thể loại: BĂNG ĐÔ TRANG ĐIỂM/ BĂNG ĐÔ RỬA MẶT/ BĂNG ĐÔ LÔNG NHUNG/ MAKE UP HEADBANDS